1-2020-07-30 08.19.18-1-scaled 1-2020-07-30 08.19.18-1-scaled 1-2020-07-30 08.19.18-1-scaled 1-2020-07-30 08.19.18-1-scaled 1-2020-07-30 08.19.18-1-scaled 1-2020-07-30 08.19.18-1-scaled 1-2020-07-30 08.19.18-1-scaled

Blink Video és una cooperativa de editors de vídeo amb molts anys d’experiència en la televisió, la publicitat i en el món empresarial. Hem decidit unir-nos per oferir el nostre coneixement en el sector audiovisual, per explicar històries d’acord amb la nostra visió del món: centrada en les persones, marcada per la cooperació i a on els canvis són possibles.

Sigui darrere les càmeres o davant de la pantalla, fem de la nostra feina part de la nostra identitat. És per això, que volem donar prioritat a projectes que ens permetin explicar històries sobre persones a qui als apasiona la seva feina.

Vols saber més de com podem explicar la teva història?

Escriu-nos